Intèrprets

Facilitem intèrpretsi acompanyants bilingües per a tots els idiomes.
Si es reservaamb suficient antelació, podem organitzar una agenda temàtica i preparar la sessió per optimitzar els resultats.

Tipus de serveis d'interpretació

Interpretació d'Enllaç
Els intèrprets d'enllaç s'encarreguen de fer de mitjancers entrediferents persones que mantenen una conversa en dos idiomes diferents. Aquest tipus d'interpretació és apta per a petites reunionsi trobades.

Interpretació Simultània
La interpretació simultània permet al'oient rebre la traducció del discurs original en temps real. Un cop l'intèrpret hacomençat a rebre un segment del discurs, ha de començar ainterpretar-lo en la llengua d'arribada. El procés es realitza mitjançantun equip tècnicformat per cabines, llocs d'escolta, micròfons de taula, micròfons volants i de corbata, etc.

Interpretació Consecutiva
En la interpretació consecutiva, l'intèrpret tradueix a la llengua d'arribada les frases de l'orador, aprofitant les pauses que aquest va fent. Per fer-ho acostuma a prendre notes.